CentroNet – Typy rozhraní veřejné komunikační sítě pro připojení koncových zařízení