GDPR

GDPR (General data protection regulation) - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které 25. května 2018 vstoupilo v platnost.

V Centronetu dbáme také na ochranu vašich osobních údajů, proto ve snaze dostát všem povinnostem týkajících se zpracovávání poskytnutých osobních údajů našich zákazníků jsme vynaložili maximální úsilí k tomu, aby námi poskytované služby byly v souladu s GDPR.

Máte otázky na téma GDPR? Kontaktujte nás na gdpr@centronet.cz.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit na e-mailu info@centronet.cz.